بیمارستان الغدیر


جراحی مردان

  • بخش جراحی مردان

 

اين بخش مشتمل بر 20 تخت، با بهره‌گيري از تجهيزات پيشرفته درماني در حال خدمت‌رساني به بيماران جراحي در کليه گروه‌هاي تخصصي مي‌باشد.

 

 

بخش جراحی مردان