بیمارستان الغدیر


جراحی زنان

  • جراحی زنان

 

اين بخش مشتمل بر 20 تخت، با بهره‌گيري از تجهيزات پيشرفته درماني در حال خدمت‌ رساني به بيماران جراحي در کليه گروه‌هاي تخصصي مي‌باشد.

 

 

بخش جراحی زنان