بیمارستان الغدیر


اتاق زایمان

  • زنان و زایمان

 

اين بخش با امکانات روز دنيا جهت تسهيل و انجام زايمان طبيعي مجهز مي‌باشد.

 

 

 بلوک زایمان