بیمارستان الغدیر


کلینیک چشم پزشکی

  • کلینیک چشم پزشکی

 

 

كلينيك  تخصصي  چشم  خدمات  مختلفي  را  ارائه مي دهد بخشي از اين خدمات شامل تعيين نمره عينك تابين قشار چشم و تشخيص گلو كوم (آب سياه) – ديدن شبكيه و عصب بينايي – تابين خطاي انكساري چشم و در آوردن جسم خارجي ارائه خدمت مي نمايد.

دستگاههاي اين قسمت شامل:

كامپيوتر – لنزومتر- افتالمسكوپ – جعبه عينك – استليت لمپ

خدمات ذكر شده در دو شيفت صبح و عصر مي باشد.