بیمارستان الغدیر


واکسیناسیون

  • واکسیناسیون

 

واکسیناسیون در بیمارستان الغدیر به صورت کاملا رایگان انجام می شود.

 

 

واکسیناسیون در بیمارستان الغدیر به صورت کاملا رایگان انجام می شود.