بیمارستان الغدیر


کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

  •  کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

 

 

بيشتر مراجعه كنندگان اين كلينيك بيماران ديابتي و فشار خوني و بيماران باردار مي باشد كه نياز مبرم به دستورات ويژه غذايي و دارويي دارند. همچنين تعدادي افراد با وزن بالا جهت كم كردن وزن بدون تغيير در سيستم ايمني و داخلي بدنشان به اين كلينيك مراجعه مي نمايند.