بیمارستان الغدیر


کلینیک نفرولوژی

  • کلینیک نفرولوژی

 

دكتر زمزمي    سه‌شنبه‌ها صبح (يك‌هفته درميان)

 

 

 

 

کلینیک نفرولوژی اتاق 35

  • نارسایی حاد و مزمن کلیه
  • سنگ کلیه بررسی وپیگیری اتیولوژی سنگ کلیه