بیمارستان الغدیر


راهنمای پذیرش


راهنماي پذيرش بيماران

**مدارك مورد نياز جهت پذيرش بيماران بستري:

 1.  دفترچه بيمه
 2.  دستور بستري
 3.   كارت ملي بيمار
 4.   كارت ملي زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 5.   شناسنامه زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 6.   اخذ رضايت نامه همسر بيمار براي انجام جراحي‌هاي زنان و زايمان
 7.   اخذ رضايت نامه والدين در صورت مجرد بودن مراجعه كننده جهت انجام جراحي‌هاي زنان
 8.   رضايت والدين براي مراجعين زير 18 سال

    **مدارك مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت نوزاد: 

 1.  شناسنامه پدر و مادر
 2. كارت ملي پدر و مادر
 3. آدرس و كد پستي محل سكونت