بیمارستان الغدیر


راهنمای طبقات


راهنمای طبقات

 

 

ساختمان شماره 1

طبقه اول

جراحي مردان

داخلی

بخش ICU1

رياست – دفتر پرستاري

طبقه دوم

جراحی زنان

بخش زايمان

بخش ICU2

طبقه سوم

Post CCU 

آنژيوگرافي 

ICU3

زيرزمين

پاتولوژي

سي‌تي‌اسكن - ام آر آی 

سونوگرافي  تراكم استخوان

راديولوژي و ماموگرافي

 

 

 

 

ساختمان شماره 2

طبقه اول

CCU1

CCU2

CCU3

طبقه دوم

NICU

بلوك آموزش مادران باردار

اتاق زايمان

بخش نوزادان

طبقه سوم

اتاق‌عمل

ICU-OH

زيرزمين

فيزيوتراپي

CSSD

 

 

 

 

همكف و اورژانس

دفتر مديريت

اورژانس

پذيرش بيمارستان

تزريقات

ترخيص بيمار

آزمايشگاه

دبیرخانه

نمازخانه

صندوق بيمارستان

 

درمانگاه

قلب و عروق

داخلي و قلب

داخلي – عفوني

گوارش

(نوار مغز – نوار عصب)

جراحي اعصاب

اعصاب و روان

ريه و اسپيرمري

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

اورولوژی

جراحي عمومي

ENT

شنوايي‌سنجي

زنان و زايمان

چشم پزشكي

پوست و مو

غدد و متابوليسم

تغذيه و رژيم درماني

خون و انكولوژي

ارتوپدی