بیمارستان الغدیر


تلفن های نوبت دهی درمانگاه


تلفن های نوبت دهی درمانگاه

 نوبت دهي درمانگاه ها به صورت تلفني از ساعت 8 صبح الي 19 عصر توسط متصدي نوبت دهي انجام مي‌شود. 
شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه ها:
       77229900