بیمارستان الغدیر


تلفن های نوبت دهی درمانگاه


تلفن های نوبت دهی درمانگاه

 نوبت دهي تمام درمانگاه ها  به صورت تلفني از ساعت 8 صبح الي 19 عصر توسط متصدي نوبت دهي انجام مي‌شود. 

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه ها:
       77229900                      
 

 نوبت دهي درمانگاه ريه (آقاي دكتر بهاري) از ساعت 6:30 صبح انجام مي پذيرد كه فقط 15 نوبت ويزيت انجام ميشود.

نوبت دهي درمانگاه گوش و حلق و بيني به صورت حضوري انجام مي گيرد.

نوبت دهي دكتر افتخارزاده (متخصص غدد) به صورت حضوري انجام مي گيرد.

نوبت دهي دكتر رمضاني (روماتولوژي) به صورت حضوري انجام مي گيرد.