بیمارستان الغدیر


تلفن های نوبت دهی درمانگاه


تلفن های نوبت دهی درمانگاه

 نوبت دهي تمام درمانگاه ها  به صورت تلفني از ساعت 8 صبح الي 19 عصر توسط متصدي نوبت دهي انجام مي‌شود. 

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه ها:
       77229900                      
 

 نوبت دهي درمانگاه ريه (آقاي دكتر بهاري) از ساعت 6:30 صبح انجام مي پذيرد كه فقط 15 نوبت ويزيت انجام ميشود.

نوبت دهي درمانگاه گوش و حلق و بيني به صورت حضوري انجام مي گيرد.

نوبت دهي دكتر افتخارزاده (متخصص غدد) به صورت حضوري انجام مي گيرد.

نوبت دهي دكتر رمضاني (روماتولوژي) به صورت حضوري انجام مي گيرد.

توجه: نوبت دهي بخش هاي راديولوژي، سونوگرافي، ام آر آي، سي تي اسكن با داخلي هاي 212-213-214 انجام مي پذيرد.