بیمارستان الغدیر


بیمه های طرف قرارداد


بیمه های طرف قرارداد

 

 نوع قرارداد:

سرپایی و بستری:

بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه خدمات درمانی كارمندي

سازمان بیمه خدمات درمانی ساير اقشار

سازمان بیمه خدمات درمانی ايرانيان

بیمه نیروهای مسلح

بیمه ایران

بیمه شهر سالم تهران

بیمه سامان

بیمه شهرداری تهران

بیمه صدا و سیما

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک صادرات

بیمه دانشگاه علم وصنعت

بیمه بنیاد خیریه حضرت صاحب الزمان

بیمه شرکت فن آوری های نوین عمران - یاس هنگام

بیمه آبسال

بیمه موسسه مطبوعاتی ایران

 

 

نوع قرارداد:

بستری:

بیمه بانک رفاه

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه توسعه صادرات

بیمه رازی

بیمه آسیا

بیمه دانا

بیمه پاسارگاد

بیمه پارسیان

بیمه کمک رسان آریا

بیمه کمک رسان ایران

بیمه میهن

بیمه معلم

بیمه دی

بیمه ما

بیمه گرگان