بیمارستان الغدیر


راهنمای مراجعین

 • بیمه های طرف قرارداد
 • برنامه هفتگی درمانگاه
 • تلفن های داخلی
 • ساعات ملاقات
 • تلفن های نوبت دهی درمانگاه
 • راهنمای طبقات
 • راهنمای پذیرش
 • تعرفه
 • قوانين بيمارستان
بیمه های طرف قرارداد

 

 نوع قرارداد:

سرپایی و بستری:

بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه خدمات درمانی كارمندي

سازمان بیمه خدمات درمانی ساير اقشار

سازمان بیمه خدمات درمانی ايرانيان

بیمه نیروهای مسلح

بیمه ایران

بیمه شهر سالم تهران

بیمه سامان

بیمه شهرداری تهران

بیمه صدا و سیما

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک صادرات

بیمه دانشگاه علم وصنعت

بیمه بنیاد خیریه حضرت صاحب الزمان

بیمه شرکت فن آوری های نوین عمران - یاس هنگام

بیمه آبسال

بیمه موسسه مطبوعاتی ایران

 

 

نوع قرارداد:

بستری:

بیمه بانک رفاه

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه توسعه صادرات

بیمه رازی

بیمه آسیا

بیمه دانا

بیمه پاسارگاد

بیمه پارسیان

بیمه کمک رسان آریا

بیمه کمک رسان ایران

بیمه میهن

بیمه معلم

بیمه دی

بیمه ما

بیمه گرگان

 

 

 

 

برنامه هفتگی درمانگاه

 

 

خون و آنكولوژي: دكتر شكوري، دوشنبه 8 الي 10

گفتاردرماني: دكتر محمدزاده، چهارشنبه ساعت 15:00

قلب و عروق: دكتر هاشمي، يكشنبه ها 14:30 الي 18

خون و آنكولوژي: دكتر سليمان‌زاده، شنبه صبح 9-7

زنان و مامايي: دكتر جعفري، جمعه‌ها صبح

خون و آنكولوژي: دكتر ملايري، 1شنبه 13 الي 14:30

روماتولوژي: دكتر رمضاني، سه‌شنبه‌ها صبح 7:30 الي9

 

 

شنوايي سنجي: جمعه ها 9 صبح

داخلي (قلب): دكتر عطايي - هر روز صبح از ساعت 9 - 12 اتاق 44

لاپراسكوپي بانوان:دكتر كاترين پزشكي دشنبه ها 14 - 15 - دكتر فاطمه ابراهيمي چهارشنبه ها 10-12

 
 
 

 

 

روزهاي هفته

شيفت

پوست و مو

جراحي عمومي

غدد

تغذيه

 

شنبه

صبح

شيرازي

طالب رضا

 

دهقانيان

 

عصر

 

صاحبی

داره

يوسفي

طالع

شب

 

صاحبی

داره

 

 

 

يكشنبه

صبح

 

شهسواري

يوسفي

 يزديان

عصر

 

قاضي

 اشتري

 

شب

 

صاحبی

مسجدي

 

 

 

دوشنبه

صبح

شيرازي

عسگري

دهقانيان

 

عصر

 

موسویان

يوسفي

طالع

شب

 

موسویان

 

 

 

سه‌شنبه

صبح

صادقيان

طالب‌رضا

افتخارزاده

 

عصر

 

 پورمند

رحماني

 

 

شب

 

پورمند

رحماني

 

 

 

چهارشنبه

صبح

 شوبيري

مهران

دهقانيان

 

عصر

اشرافي

جنيدي

 اشتري

 

شب

 

جنيدي

 

 

 

پنج‌شنبه

 

صبح

صادقيان

شهسواري

افتخارزاده

 

عصر

 

طالب‌رضا

 

 

شب

 

قاضي

جنيدي

 

 

 

 

                          

 

روزهاي هفته

شيفت

داخلي-عفوني

ارتوپدي

 

شنبه

صبح

حاذق‌اعظم

حقيقي‌فرد

كرمي

عصر

 

حاجي

غياثي

شب

 

 

غياثي

 

يكشنبه

صبح

مومني

نعيمي

الهيان

عصر

مومني

حمیدی - متخصص عفونی

باقرزاده

همتي

شب

 

باقرزاده

 

 

دوشنبه

صبح

حاذق‌اعظم

حقيقي‌فرد

كرمي

عصر

براتي - متخصص عفوني

الهيان

دباغيان

شب

 

الهيان

 

سه‌شنبه

صبح

مومني

حقيقي‌فرد

كرمي

عصر

مومني

باقرزاده

دباغيان

شب

 

باقرزاده

 

چهارشنبه

صبح

حاذق‌اعظم

كرمي

عزيزي

عصر

رجبي - متخصص عفوني

الهيان

همتي

شب

 

الهيان

 

پنج‌شنبه

 

صبح

براتي - متخصص عفوني

 

كرمي

فاتح

عصر

مومني

دباغيان

نعيمي

شب

 

دباغيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزهاي هفته

شيفت

قلب

 اكو

اطفال

گوارش

 

شنبه

صبح

بهلولي

قواميان

 

فرخاني

مجديانفر

عصر

قواميان

 قواميان

پورحسن

سعيدي

شب

 

 

پورحسن

 

 

يكشنبه

صبح

هاشمي

خليلي

قدردان

 قدردان

فرخاني

جمشيدي

عصر

هاشمی

 

 قدردان

پورحسن

غفوري

اعتماديفر

شب

 

 

پورحسن

 

 

دوشنبه

صبح

نراقي

رمضاني

قدردان

 رمضاني

قدردان

فرخاني

جمشيدي

عصر

قواميان

 قواميان

فرخاني

بابايي

شب

 

 

پورحسن

 

 

سه‌شنبه

صبح

قواميان

 

فرخاني

مجديانفر

عصر

قواميان

 قواميان

پورحسن

غفوري

سعيدي

شب

 

 

پورحسن

 

 

چهارشنبه

صبح

عطايي

قدردان

 قواميان

فرخاني

مجديانفر

عصر

قواميان

 قواميان

پورحسن

مجديانفر

شب

 

 

پورحسن

 

 

پنج‌شنبه

 

صبح

قدردان

قدردان 

فرخاني

بابايي

عصر

قواميان

ميراسماعيلي

 قواميان

ميراسماعيلي

پورحسن

اعتماديفر

شب

 

 

پورحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزهاي هفته

شيفت

ارولوژي

گوش-حلق-بيني

زنان و مامايي

چشم

 

شنبه

صبح

مشهوري

رضوانی

جلوه

توان

زري باف

شيرخانلو

عصر

وزيرنيا

نصيري نژاد

كرامتي

سليميان

 

شب

 

 

اشرفي

 

 

يكشنبه

صبح

چرخ‌چي

ربيعي

شايگان

آهنگري

شاه‌حيدري

عصر

مشهوري

ولي‌زاده

افتخارتوكلي

فرخي

اکبری

 

شب

 

 

سالك‌فرد

 

 

دوشنبه

صبح

چرخ‌چي

رضواني

امامي/ فرخي

آقامفيد

جعفرنژاد

عصر

مشهوري

كلاني

 عباس‌زاده

كرامتي

 

شب

 

 

بهنام

 

 

سه‌شنبه

صبح

مشهوري

رضواني

بافقي

افتخاري

علي‌نوري

ایران پور

عصر

چرخ‌چي

بافقي

موذن

كرامتي

 

شب

 

 

ستوده

 

 

چهارشنبه

صبح

لطيفي

ربيعي

جعفري

حيدرزاده

شايان‌فر

مرتضي

عصر

چرخ‌چي

كلاني

اكبري

قاسمي

كرامتي

 

شب

 

 

پناهي

 

 

پنج‌شنبه

صبح

وزيرنيا

رضواني

قاسمي

اسدی

صديقي‌مقدم

قریشی

هوشيار

عصر

لطیفی

مقصود

آقامفيد

 

شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

روزهاي هفته

شيفت

مغز و اعصاب‌ داخلي

جراح مغز و اعصاب

ريه

اعصاب و روان

 

شنبه

صبح

فيضي

زارع

 

 

 

نصري

 

عصر

فلاحي

میرزا محمد 

 

 

شب

 

 

 

 

 

يكشنبه

صبح

فلاحي 

دادپور

 عبدلي

همداني

عصر

محموديان

نوار عصب وعضله

بابلي

 

نصري

شب

 

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

فيضي

نيكپوري

 

بهاري

 

عصر

صالحي

قاسمي

 

نصري

شب

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

صبح

فلاحي

دادپور

 عبدلي

همداني

عصر

دادخواه

اعتمادي

 

نصري

شب

 

 

 

 

 

چهارشنبه

صبح

فيضي

نيك‌پور

بهاري

 

عصر

صالحي

 دانشی

 

بابک جعفری 

شب

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

صبح

دادخواه

زارع

 عبدلي

شاه‌ويسي

عصر

 

باطني

 

شاه‌ويسي 

شب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

روزهاي هفته

شيفت

تست ورزش

چشم

 

 

 

شنبه

صبح

بهلولي

شيرخانلو

 

 

 

 

عصر

قواميان

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

يكشنبه

صبح

قدردان

شاه حيدري

 

 

عصر

قدردان

 

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

رمضاني

قدردان

جعفرنژاد

 

 

 

عصر

قواميان

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

صبح

 

ايران پور

 

 

عصر

قواميان

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

چهارشنبه

صبح

 

مرتضي

 

 

عصر

قواميان

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

صبح

قدردان

قريشي

هوشيار زاده

 

 

عصر

 قواميان

ميراسماعيلي

 

 

 

شب

 

 

 

 

 

تلفن های داخلی

 

نام بخش

تلفن

همكف

 

 

 

 

 مركز تلفن

 9

 دفتر مديريت

232-233

 دفتر ترخيص

235-234

 

 

 داروخانه خارجي

236-237-238

 اطلاعات

400-300

 پذيرش بيمارستان

242

 نگهباني سالن شماره(1)

244-243

 صندوق بيمارستان

221

 امور اداري

222

 مددكاري – دبيرخانه

223

 مديريت آزمايشگااه

245

 پذيرش آزمايشگاه

246

 آزمايشگاه (بخش هماتولوژي)

247

 آزمايشگاه (بخش شيمي)

248

 

 

طبقه اول ساختمان شماره 1

 بخش جراحي مردان

250-251

 بخش داخلی

260-261-520-521

 بخش ICU1

257-258

طبقه دوم ساختمان شماره 1

 بخش جراحی زنان

270-271

 بخش زايمان 

280-281

 بخش ICU2

275-274

طبقه سوم ساختمان شماره 1

 بخش Post CCU 

290-291

 بخش آنژيوگرافي

441-440

 بخش ICU3

294-295

زيرزمين اول ساختمان شماره 1

 

 

 داروخانه داخلي

205-206

   

واحد بيمه تصويربرداري

208

 سي‌تي‌اسكن

209

 سونوگرافي

210

 پذیرش راديولوژي و سونوگرافي

211-212

 صندوق تصويربرداري

227

 پذيرش MRI -C T SCAN

213

 رادیولوژی

218

 مسئول تصويربرداري

215

 راديولوژي

217-218

زيرزمين دوم ساختمان شماره 1

 مسئول تاسيسات و برق 

444

 واحد برق

225

 تجهيزات پزشكي

226

 موتورخانه

228

 تاسيسات

229

 انبار تجهيزات داروخانه

268

اورژانس

 استيشن اورژانس

301-302

 ICU اورژانس

306

 پزشك طب اورژانس

305

 پزيرش اورژانس

312

 سوپروايزر اورژانس

307

 اتاق تحت‌نظر قلب اورژانس

308

 ترخيص اورژانس

303

 تزريقات اورژانس

304

 ترياژ

311

 صندوق اورژانس

318

درمانگاه

 درمانگاه گوارش + چشم پزشكي

313

 

 

 

 

 بايگاني درمانگاه

342

 كلينيك تغذيه - گفتاردرمانی-خون-عفوني

559

 مديریت درمانگاه

323-322

 تست ريه (اسپيرومتري)

324

 پزشك گوش ، حلق و بيني 

325

 شنوايي‌سنجي (اديومتري)

326

 قلب و عروق 1

334

 جراحي اعصاب 

557

 پزشك ارتوپدي

330

 قلب وعروق 2

335

 کلینیک عمومی - عفونی

332

 

 

 روماتولوژي

335

 اتاق تست ورزش

336

 پزشك زنان و زايمان

337

 درمانگاه زنان (منشي)

338

 ارتوپدي فني

340

 اتاق نوار قلب

341

 غدد+پوست+لاپاراسكوپي زنان+جراح مغز و اعصاب+تغذيه+درد

560

 پزشك اطفال

333

 پزشك داخلي قلب (دكتر عطايي)

344

 کلینیک داخلي مغز واعصاب

345

 پزشك اعصاب و روان

346

 پزشك اورولوژي

347

 درمانگاه جراحي

348-349

 اطلاعات درمانگاه

350-351

 پذيرش درمانگاه

352

 نگهباني سالن شماره (2) درمانگاه

353-354

 پاويون پزشكان درمانگاه

369

زيرزمين اول و دوم ساختمان شماره 2

 انبار

355

 خياط‌ خانه

356

 لنژ

358

 واحد نقليه

359

 فيزيوتراپي

360

 آماده‌سازي

361

 استريل CSSD

362

طبقه اول ساختمان شماره 2

 پرتابل (پزشك كشيك)

372

 بخش CCU1

364-365

 بخش CCU2

366-367

 بخش CCU3

370-371

طبقه دوم ساختمان شماره 2

 بخش نوزادان

377-378

 بخش NICU

389-395

 واكسيناسيون

385 

 اتاق زايمان

390-391

وسط طبقه اول ساختمان شماره 1

 دفتر رياست

401

                               

 

پرتابل سوپروايزر كشيك                                                                   

405

 دفتر پرستاري

406-407

 

                 

                                                            وسط طبقه دوم ساختمان شماره 1

 

  دفتر واحد بیمه تامین اجتماعی

                414

  دفتر واحد بيمه سلامت

374 

 

  امور پزشکان

287

 

ساختمان شماره 3

 آمار

542

 فیلمبرداری

541

 بهداشت حرفه ای

540

سوپروايزر كنترل عفونت

518 

 آموزش

             519-409

                                                            وسط طبقه 3 ساختمان شماره 1

 

 بهداشت محیط

455

  مسئول خدمات

415 

طبقه سوم ساختمان شماره 2

 بخش جراحي قلب باز (Open heart)

450-451

 استيشن اتاق عمل

430-431

 مدير اتاق عمل (آقاي دكتر ذاكر)

432

 

 

 انبار دارويي اتاق‌عمل

437

 ريكاوري اتاق‌عمل

445

طبقه چهارم ساختمان شماره 2

 كتابخانه

412

 سالن غذا خوري آقايان 

                417

 مسئول تغذیه

416

 سالن غذاخوري بانوان 

418

 آشپزخانه

419

ساختمان حسابداري

 مسئول بيمه سرپايي و بستري

420

 امور مالي (آقاي پورصالح)

421

 حسابداري (آقاي مومني)

422

 

 

 

 

 حسابداري (حسابرسي)

425

 

 

 حسابرسي بيمه بستري

427

 حسابرسي بيمه سرپايي

428

 

 

 نگهباني

 نگهباني پارکینگ بيمارستان

220

 نگهباني پاركينگ درمانگاه

299

 پرتابل مسئول نگهباني

398

 نگهباني (كارت‌زني)

399

 نيروي انتظامي

339

پاويون پزشكان

 پاويون پزشكان بيهوشي اتاق‌عمل

449

 پاويون پزشكان زنان و زايمان

388

 پاويون پزشكان اطفال

387

 پاويون پزشكان جراح مقيم

376

حياط بيمارستان

 اتاق سانترال (اكسيژن)

379

   

 متفرقه

 بوفه

219

 نجاري

397

 

 

 

 

 

نام بخش

تلفن

ساختمان شماره 3

   

 

 

 

 

 اتاق کنترل سالن همایش

546

  كارگزيني 1 (آقاي حسن‌بيگي)                510

 كارگزيني 2 (آقاي عباس‌نژاد)

كارگزيني 3 ( خانم عزيز زاده )

 511 

 512

 

ساعات ملاقات

 

بخش ها: همه روزه ساعات 14:30 الی 16

بخش ها: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 14:30 الی 16

 

ICU: روزهای زوج از ساعت 15 الی 16

ICU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعت 15 الی 16

 

CCU: همه روزه از ساعات 15 الی 16

CCU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 15 الی 16

تلفن های نوبت دهی درمانگاه

 
شماره تماس مستقیم نوبت دهی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی:
 00 99 22 77           00 99 22 77             00 99 22 77
 

 

راهنمای طبقات

 

 

ساختمان شماره 1

طبقه اول

جراحي مردان

داخلی

بخش ICU1

رياست – دفتر پرستاري

طبقه دوم

جراحی زنان

بخش زايمان

بخش ICU2

طبقه سوم

Post CCU 

آنژيوگرافي 

ICU3

 

زيرزمين

پاتولوژي

سي‌تي‌اسكن - ام آر آی 

سونوگرافي  تراكم استخوان

راديولوژي و ماموگرافي

 

 

 

 

ساختمان شماره 2

طبقه اول

CCU1

CCU2

CCU3

طبقه دوم

NICU

بلوك آموزش مادران باردار

اتاق زايمان

بخش نوزادان

طبقه سوم

اتاق‌عمل

ICU-OH

زيرزمين

فيزيوتراپي

CSSD

 

 

 

 

همكف و اورژانس

دفتر مديريت

اورژانس

پذيرش بيمارستان

تزريقات

ترخيص بيمار

دندان‌پزشكي

دبیرخانه

آزمايشگاه

صندوق بيمارستان

نمازخانه 

درمانگاه

قلب و عروق

داخلي و قلب

داخلي – عفوني

دندان پزشكي 

گوارش

(نوار مغز – نوار عصب)

جراحي اعصاب

اعصاب و روان

ريه و اسپيرمري

واكسيناسيون

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

جراحي عمومي

ENT

شنواي‌سنجي

زنان و زايمان

چشم پزشكي

پوست و مو

غدد و متابوليسم

تغذيه و رژيم‌درماني

خون و انكولوژي

ارتوپدی

اورولوژی

 

راهنمای پذیرش بیماران

 1. 1.    واحد پذيرش سرپائي ( درمانگاه )

 

   واحد پذيرش درمانگاه در ساختمان جديد در طبقه همكف قرار گرفته است . در اين واحد بيماران از تسهيلات نوبت دهي  به صورت حضوري و رزرو تلفني استفاده مي برند .

جهت گرفتن نوبت حضوري  بيمار يا همراه وي با مراجعه به متصدي پذيرش طي مراحل ذيل اقدام به اخذ پذيرش مي نمايد :

1-    تحويل دفترچه بيمار به واحد پذيرش در صورت داشتن دفترچه بيمه درماني .

2-    ثبت اطلاعات بيمار شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و شماره سريال بيمه درماني در سيستم كامپيوتري.

3-    صدور قبض و اخذ هزينه .

4-    و در نهايت هدايت بيمار به واحد پذيرش شده جهت معاينه و اقدامات  درماني .

5-    در صورتيكه بيمار استطاعت مالي پرداخت هزينه مورد نظر را نداشته باشد ، به واحد مددكاري ( واقع در طبقه همكف ساختمان قديم ) راهنمايي و در صورت تخفيف ، مبلغ مددكاري شده در سيستم ثبت و قبض صادر مي گردد .

6-    چنانچه بيمار يا همراهان به هر دليل تقاضاي انصراف از نوبت پذيرش شده را داشته باشند ، نوبت مورد نظر با مهر پشت برگه توسط پزشك مربوطه يا امضاي مديريت لغو و بيمار با مراجعه به واحد پذيرش مبلغ پرداختي را استرداد مي نمايد .

   در فرايند رزرو تلفني شماره تلفن 77229900 توسط بيمارستان در اختيار مراجعين قرار گرفته كه با تماس با اين شماره نوبت مورد نظر توسط متصدي پذيرش براي بيمار در سيستم رزرو مي گردد . ثبت اطلاعات اوليه شامل نام و نام خانوادگي و تاريخ و ساعت مراجعه توسط متصدي انجام مي گردد . در روز مقرر بيمار و يا همراهان با مراجعه حضوري به درمانگاه قبض مورد نظر را پس از طي مراحل ا تا 4اخذ مي نمايد .

 

 

 

 1. 2.    واحد پذيرش بستري

 

در طبقه همكف ساختمان قديم واحد پذيرش بستري بطور شبانه روزي و 24 ساعته اقدام به پذيرش بيماران در 17 بخش بستري ( شامل 3 بخش CCU ، 3 بخش ICU ، 2 بخش زايمان ، داخلي ، اتاق زايمان ، نوزادان ، NICU ، Post Cath ، جراحي مردان ، جراحي زنان ، ICU  اورژانس و بخش آنژيوگرافي )  مي نمايد .

 

  بيماران از واحد درمانگاه ، اورژانس و مطب با دردست داشتن دستور بستري ( بستري به صورت اورژانس – بستري به صورت الكتيو )  از پزشك مربوطه به اين واحد مراجعه مي نمايند .

مراحل پذيرش بيماران بستري به صورت ذيل مي باشد :

1-    تحويل  دستور بستري از بيمار .

2-    تحويل دفترچه بيمار به واحد پذيرش در صورت داشتن دفترچه بيمه درماني .

3-    تحويل معرفي نامه مربوط به بيمه تكميلي و راهنمايي همراه بيمار جهت مراحل اخذ معرفي نامه از سازمان بيمه تكميلي مربوطه .

4-    كپي دفترچه بيمه درماني و معرفي نامه بيمه تكميلي .

5-    ثبت مشخصات كامل بيمار شامل  نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره سريال بيمه درماني در سيستم كامپيوتري ، كد ملي ، تاريخ تولد طبق مدرك شناسائي معتبر و ادرس دقيق محل سكونت و شماره تماس مربوطه .

6-    بيان توضيحات لازم به همراه و يا خود بيمار در باره هزينه هاي بستري و چگونگي پرداخت آن به صندوق . 

7-    كنترل شناسنامه هاي زوجين حين بستري براي عمل هاي جراحي شامل زايمان ، سزارين و جراحي هاي زنان .

8-    اخذ رضايت نامه از شوهر بيمار در جراحي هاي زنان و زايمان و در صورت مجرد بودن اين رضايت نامه بايد توسط  قيم يا بستگان درجه يك بيمار تكميل گردد .

9-    هماهنگي با بخش مربوطه براي انتقال بيمار به بخش .

10- راهنمايي همراه بيمار جهت پرداخت اوليه و علي الحساب هزينه به صندوق .

11- كنترل مجدد پرونده جهت اطمينان از رعايت تمامي موارد ضروري .

12- هدايت بيمار به بخش مربوطه همراه با نرس خوش آمدگو .

 

 

 

 1. 3.    واحد ترخيص 

 

اين واحد در ساختمان شماره 1 در طبقه همكف روبروي دفتر مديريت واقع شده و از ساعت 7 صبح تا 17 عصر آماده پاسخگويي به مراجعين محترم مي باشد .

سير ترخيص بيماران در اين واحد به ترتيب زير مي باشد :

1-    ارسال پرونده از بخش به واحد ترخيص همراه با دستور ترخيص كه توسط پزشك صادر گرديده و يا برگه رضايت شخصي جهت خروج  كه توسط همراه بيمار تكميل گرديده است .

2-    كنترل نمودن فرم  بيمه بيمار،فتوكپي دفترچه وبرگ بيمه درصورت داشتن بيمه پايه .

3-    كنترل بيمه تكميلي ودرصورت نيازمدارك مرتبط به ان وقراردادن انها درپرونده .

4-    ثبت ايتم ها وياسرويس هاي انجام شده براي بيمار درپرونده درصورت عدم ثبت .

5-    كنترل كدهاي جراحي وبيهوشي ودرصورت نياز تغيير انها.

6-    هدايت همراه بيمار به صندوق .

7-    كنترل برگه صندوق وصدور برگه خروج وصورتحساب براي پرونده وراهنمائي همراه به بخش مربوطه .

8-    راهنمائي همراهان بيمار درصورت خريدپروتز،استنت وياغيره جهت اخذ هزينه ازبيمه هاي پايه وياتكميلي.

9-    درصورت مشكل مالي هدايت همراه بيمار به واحدمددكاري ويامديريت وصدورصورتحساب جهت كميته امداد،هلال احمر وغيره .

10-          صدور صورتحساب براي بيمه ها وبيمه تكميلي .

11-          درموردبيماران فوتي پس ازمراحل تسويه حساب وكامل نمودن جوازدفن براي انتقال متوفي به بهشت زهرا و يا در مواردي پزشكي قانوني هماهنگي لازم به عمل مي آيد.

12-          صدورصورتحساب اصلاحيه درصورت تغييرحساب بيمار وياتصويه حساب بيماران بدهكار .

درماه هاي گذشته وارسال ان به واحد حسابداري وواحدمدارك پزشكي .

13-راهنمائي بيماران درمورد هزينه هاي بستري .

14-ثبت مشاوره پزشك ميهمان ، هموديليز و يا غيره دركامپيوتر.

15-صدورصورتحساب ريالي براي دفترمديريت .

تعرفه

تعرفه تخت روز سال 95

قيمت‌ها به ريال است

نوع تخت

تامين اجتماعي و بيمه سلامت

ارتش

آزاد

يك تختي

4029272

171720

5300000

دو تختي

2969272

133560

4240000

سه تختي

1697272

95400

2968000

نوزاد سالم

1484636

66780

2120000

انگوباتور

1760872

95400

2650000

Post ccu

1697272

95400

2968000

Ccu

3412140

219420

6360000

Icu

3928996

343440

8056000

NICU

4174280

343440

10070000

 

 

 

 

 

تعرفه ويزيت، مشاوره، جراحي و بيهوشي سال 95

 

قيمت‌ها به ريال است

بيمه تامين اجتماعي و سلامت

آزاد

ارتش

واحد بيهوشي

840/66

000/150

000/250

واحد جراحي

840/236

000/320

000/250

 

 

 

قيمت‌ها به ريال است

بيمه تامين اجتماعي و سلامت

آزاد

ارتش

ويزيت روز بستري

50820

508200

35750

ويزيت ساير روزها

41580

415800

29250

ويزيت روز ترخيص

27720

277200

19500

مشاوره

1082620

1540000

35750

ويزيت نوزاد

64680

646800

45500

 

 

 

 

 

 

تعرفه ويزيت‌ها در سال 95

 

تخصص

آزاد

ارتش

بيمه تامين اجتماعي و سلامت

شهرداري

ايران 20%

پزشك عمومي

170000

95000

95000

22000

46000

پزشك متخصص

25000

150000

150000

35000

64000

پزشك فوق‌تخصص

330000

220000

220000

43000

76000