بیمارستان الغدیر


استخدام


نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره شناسنامه :
کدملی :
تاریخ تولد :
محل تولد :
پست الکترونیکی :
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
کد پستی:
وضعیت تاهل:تعداد اولاد:
وضعیت نظام وظیفه:
نوع معافیت:

آدرس محل سکونت:
وضعیت طرح :
دوره های آموزشی گذرانده شده :
  اضافه کردن دوره
آشنایی با رایانه :
 اضافه کردن نرم افزار
آشنایی با زبان های خارجی :
 اضافه کردن زبان خارجی
مشغول فعالیت بوده ام.
شغل مورد تقاضا :
نوع خدمت مورد تقاضا :
آدرس و تلفن دو نفر معرف که با شما نسبت نداشته باشند :
توضیحات :
* کد امنیتی :
CAPTCHA